online language learning and teaching

na múinteoirí a oiliúint,
na mic léinn a spreagadh

 

Is í aidhm an tionscadail ná cabhrú le múinteoirí teanga agus le mic léinn teanga agus iad ag iarraidh a gcuid scileanna digiteacha a fhorbairt, chomh maith le muinín a chothú iontu chun dul i ngleic le timpeallachtaí foghlama ar líne.