Mic Léinn A5 Ceacht 3

Straitéisí chun do chuid foghlama a mheas agus monatóireacht a dhéanamh uirthi

Tá monatóireacht ar do dhul chun cinn ar cheann de na scileanna lárnacha san fhoghlaim ar líne. Ba chóir duit a bheith NEAMHSPLEÁCH (coincheap tábhachtach eile sa CHUR CHUIGE STREAM!)  i do phróiseas foghlama agus, mar a chonaiceamar in Aonad 1, ba chóir duit ról GNÍOMHACH a imirt i do chuid foghlama i gcónaí. Ní bosca folamh thú, a líonfaidh do mhúinteoir le heolas.

A mhalairt ar fad, i ndráma ar a dtugtar “teanga a fhoghlaim”, is tusa an príomhaisteoir ar an stáitse agus braitheann rath an dráma go mór ort. Cuideoidh monatóireacht ort féin leat an leas is fearr a bhaint as d’eispéireas foghlama ar líne go sioncronach (freastal ar ranganna beo) agus go haisioncronach, feabhsóidh sé do scileanna teanga agus líonfaidh sé na bearnaí foghlama atá agat fós.

Féinmhachnamh

Ba chóir go gcuideodh na ceisteanna seo a leanas leat tuiscint a fháil ar do ghnáthamh foghlama reatha, agus tú a threorú chun a bheith níos neamhspleáiche agus níos eagraithe mar fhoghlaimeoir. Glac 2 nó 3 nóiméad chun smaoineamh orthu.

1) An dtéann tú siar ar an méid a d’fhoghlaim tú tar éis an ranga?

2) An nglacann tú nótaí? GLACAIM – NÍ GHLACAIM → Tá sé ríthábhachtach nótaí a ghlacadh, is cuma cén cineál foghlama atá ann. Smaoinigh ar bhealach éifeachtach le nótaí a ghlacadh agus tú ag freastal ar ranganna beo, nó ag breathnú ar ábhar digiteach idirghníomhach (m.sh. físeáin).

3) An ndéanann tú pointí urchair do na ceachtanna a bhfreastalaíonn tú orthu, nó an ndéanann tú do chuid nótaí a athscríobh?

4) An gceapann tú gur chóir duit níos mó a iniúchadh ar na hábhair atá á gclúdach sa rang (go sioncronach nó go haisioncronach) nó an sásaíonn ábhar an chúrsa (lena n-áirítear ranganna beo) an méid a theastaíonn uait? An dteastaíonn tacaíocht bhreise uait? Cá bhfaighidh tú an tacaíocht seo, agus cén chaoi?

5) An mbraitheann tú go bhfuil tú níos moille nó níos gasta ná do phiaraí? An bhfuil tú níos moille/níos gasta i scileanna teanga faoi leith? Má tá, céard iad?