Mic Léinn A4 Ceacht 2

Saolré Phobal ar Líne

Peirspeictíocht mac léinn

In Aonad 4 Ceacht 1, pléadh an t-iompar atá ag teastáil d’fhonn pobal ar líne a thógaint agus a fhorbairt: BÍ GNÍOMHACH ⁊ SÁITE SA CHÚRAM (Céim 1), DÉAN TEAGMHÁIL LE DAOINE AR BONN DAONNA (Céim 2) agus BÍ AG SMAOINEAMH AGUS AG FOGHLAIM MAR GHRÚPA (Céim 3). Toradh na dtrí céimeanna seo cruthnú phobal ar líne a bhfuil rath air. Dá réir sin, beidh tú in ann taithneamh a bhaint as próiseas foghlama a shaibhríonn tú, ar bonn pearsanta is ar bonn oideachasúil araon. Beir clic / buail ar na míreanna idirghníomhacha d’fhonn tuilleadh a fháil amach mar gheall ar na trí céimeanna.