Mar gheall ar Thionscadal LILAC

Na Múinteoirí a Oiliúint,
Na Mic Léinn a Spreagadh

Cuireann Tionscadal LILAC roimhe cabhrú le múinteoirí ⁊ le foghlaimeoirí teanga deiseanna a bhaint as dúshláin dhigiteacha agus an cumas digiteach cuí a bhaint amach d’fhonn an tairbhe is fearr a bhaint as an r-fhoghlaim.

Faigheann an tionscadal maoiniú ón National Forum for the Enhancement of Teaching and Learning.

Foireann Thionscadal LILAC

An Dr Dorothy Ní Uigín,
Ollscoil na Gaillimhe

Dorothy works in Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge at the University of Galway.

She is interested in Language Teaching and Acquisition and teaches modules on the History of Translation in Ireland and the History of Irish-language Media (on-line).

She holds a BA in English and Irish from the National University of Ireland, Galway as well as an MA in Irish, an MA in Literature and Publishing, an MA in Academic Practice and a PhD in Irish.

Dorothy is the principal investigator of the LILAC project.

An Dr Oriana Bologna,
Ollscoil na Gaillimhe

Oriana is currently a teaching assistant and an e-tutor in Italian at the National University of Ireland, Galway (NUIG).

She has been working on the LILAC project as a research assistant, content creator , web site designer and  developer since December 2019.

Oriana Bologna holds a BA in Theories and Techniques of Interlingual Mediation and a MA in Translation and Interpreting (English and Spanish) both awarded by Università degli Studi di Genova (Italy). She also completed a Postgraduate course (Master di II Livello) in E-Learning and Teaching Italian as a Foreign Language awarded by Università per Stranieri di Siena (Italy). She has been training as an Italian teaching assistant first at Universidad de Granada (Spain) then at NUIG.

She has been collaborating at the content creation of the Diploma in Italian Online (Intermediate Level) offered by NUIG and has been teaching online for several years. She is also an official CILS (International Certification of Italian as a Foreign Language) examiner.

Her research interests include E-learning and E-teaching, Learning Technologies, Instructional Design, Visual Design and Universal Design for Learning.

An Dr Francesca Nicora,
Ollscoil na Gaillimhe

Francesca is currently a teaching assistant and an e-tutor in Italian at the National University of Ireland, Galway (NUIG).

As a research assistant on the LILAC project, she is responsible for content creation, web site design, data analysis and dissemination activities

Francesca Nicora holds a BA in Foreign Languages and Literatures – Bulgarian and Russian – and a MA in Theoretical and Applied Linguistics from Università degli Studi di Pisa (Italy). She also obtained a Postgraduate degree (Master di II livello) in E-Learning and E-Teaching Italian as Foreign Language from Università per Stranieri di Siena (Italy).

She has recently completed her Structured-PhD degree in Italian Studies from National University of Ireland, Galway (NUIG). The PhD project, entitled “Prosodic training in foreign language: a study with Hiberno-English learners of Italian“, has been chosen as the winner of the IRAAL (Irish Association for Applied Linguistics) postgraduate award in 2019, the European Doctorate Award in April 2020 (NUI, Galway) and the Grant-in-Aid of Publication fund in January 2021 (Moore Institute, NUI, Galway).

Her research interests include technologies in language teaching and learning, audiovisual translation in language teaching and learning settings, second language prosody acquisition, phonetics and phonology with particular focus on intonation (Irish-English and Italian varieties).

Míċeál Ó Loċlainn,
Ollscoil na Gaillimhe

Míċeál Ó Loċlainn

Oibríonn Míċeál in Áras Shorcha Ní Ghuairim, cuid d’Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh. Cuireann sé maoirseacht agus tacaíocht theicniúil ar fáil do Thionscadal LILAC agus déanann maoirseacht ar dhearadh ⁊ ar fhorbairt gréasáin.

Tá teicneolaíochtaí Idirlín agus ilmheán i measc na n‑abhar taighde a gcuireann sé suím iontu agus tá modúil a bhaineann leis na disiplíní seo aige deartha agus múinte. Tá suim fé leith aige in imlonnú thimpeallachtaí theangacha Ceilteacha i ngort na Teicneolaíochta Faisnéise. Tá acmhainní riartha teanga aige forbartha i gcomhair líonraí Windows is Linux agus chum sé Eochairmhapa Éireannach agus an logcaighdeán ga_IE.UTF‑8 do FreeBSD. D’fhorbair sé uirlisí eagarthóireachta agus nodaireachta a bhfuil sainfheidhm shéimeantach acu d’ardán WordPress. D’fhorbair sé creatlach, leis, (atá in úsáid ag Tionscadal LILAC féin) chun láithreáin ilteangacha a riaradh. Tá páipéir agus ailt a chíorann na tionscadail seo go léir aige scríofa.

Bíonn Míċeál gníomhach, ina cháilaíocht ghairmiúil is ina cháilíocht phearsanta araon, ag forbairt is ag cothabháil roinnt foilseachán gréasáin a bhfuil bhaint acu le teanga is le cultúr na hÉireann. Seasann roinnt mhaith acu so mar acmhainní teagaisc agus foghlama. Tá Cartlanna Joe Éinniú, Coisín Shiúlach agus machnamh.com ina measc; maraon leis An Músgraigheach agus le láithreáin Chumann Merriman is Iontaobhas Uí Chadhain.

Tá sé ina chomhairleoir teicniúil is ina riarthóir gréasáin do roinnt eagrais forbartha pobail Gaeltachta. Tá Fóram Chois Fharraige um Pleanáil Teanga CTR, Cumann Forbartha Chois Fharraige agus Comhlacht Forbartha an Spidéil ina bhfochair.

An Dr Éamon Ó Cofaigh,
Ollscoil na Gaillimhe

Éamon is a postgraduate of NUI, Galway.

He graduated in 1999 and taught English at the Université de Bretagne-Sud, Lorient for the following year. He returned to Galway to complete an MA in French and has been teaching with the department since then.

Éamon teaches French language and translation through the medium of Irish at all levels of the undergraduate programme. He also lectures on French Chanson and Cinema.

He has also taught in the applied languages sector.  

An Dr Pilar Alderete Diez,
Ollscoil na Gaillimhe

Pilar has been a Lecturer at NUI Galway since 2006.

She holds a postgraduate masters of Education in English, and graduated with BA in English Philology at University of Valladolid, Spain, an MA Spanish from NUI Galway and a Ph.D. in Language Teaching and Learning later in 2013 with University of Valladolid, Spain.

Her research focuses on two main streams: Spanish language Teaching and Learning and the exploration of children’s identity in translation. She won the European Language Label Award in 2020 for the projecto EstudiantELE.

Current Projects: Corpus of Irish Learners of Spanish A1-A2, Community of Practice of Spanish Teachers in Ireland and Research Network of Children in Translated Products.

An Dr Matteo La Grassa,
Università per Stranieri di Siena,
An Iodáil

Matteo is Researcher (RTD type A), at the University for Foreigners of Siena.

In 2007 he received a PhD in Linguistics and Didactics of Italian as Foreign Language at the University for Foreigners of Siena. In 2008 he collaborated on the PRIN research project “The lexicon of materials, the lexicon in materials”. From 2009 to 2012 he was Young Researcher for the FIRB project “E-learning, deafness, written language: a bridge of letters and signs for the knowledge society”.

From 2012 to 2018 he was a post doc researcher at the FAST Center of the University for Foreigners of Siena, mainly dealing with analysis of models for distance learning and innovative methodologies for the teaching of Italian L2. He holds training courses in Italy and abroad on topics related to the teaching of Italian as L2.

He is scientific director of the Journal «Italiano a stranieri».

Darragh Mac Giolla Phádraig,
Ollscoil na Gaillimhe

Is as Contae Cheatharlach ó dhúchas do Dharragh agus tá sé ag cur faoi i nGaillimh.

Bhain sé céim chéadonóracha amach i nGaeilge agus i Léann an Aistriúcháin ó Ollscoil na hÉireann, Gaillimh in 2020.

Tá spéis ar leith ag Darragh i gcúrsaí aistriúcháin agus i nithe a bhaineann le cur chun cinn na teanga.

Tá sé ag tabhairt faoin MA sa Léann Teanga faoi láthair.

An tOll. Laura McLoughlin,
Ollscoil na Gaillimhe

Laura Incalcaterra McLoughlin PhD was a Personal Professor at the National University of Ireland, now University of Galway, Galway up until her retirement.

She was Joint Director of CALM (Centre for Applied Linguistics and Multilingualism), co-Director of the MA in Advanced Language Skills, co-Director of the BA in Global Languages and Coordinator of the Diploma in Italian Online.

Laura taught Italian language (including Italian for special purposes), translation and audiovisual translation. She has published on language teaching methodologies and technologies, e-learning and subtitling in Applied Linguistics.

She was the original principal investigator of the LILAC project.