Múinteoirí A1 Ceacht 3 – An Léacht ar Líne

Cad é seo?

Chun do chuid léachtaí a thabhairt ar líne, is féidir leat léacht físeáin a chruthú, is í bunaithe ar shleamhnáin. Níl le déanamh ach do chur i láthair a chruthú, le Microsoft Powerpoint nó le do rogha bogearra chur i láthair. Ansin déaneann tú tú féin a fhístaifeadadh, is é á chur i láthair agat. Is féidir an taideadadh seo a dhéanamh le huirlis taifeadta an bhogearra féin. Ach más gá duit ábhar eile a thaispeáint i dteannta do chuid sleamhnán — barr na Deisce, b’fhéidir, nó ábhar atá ar an nGréasán — tá an-chuid taifeadán scáileáin ar fáil, saor in aisce, a shábhálfaidh do chuid taifead i riocht MP4 duit. Tá Web Launch Recorder, Debut Video Capture agus ShareX ina measc siúd.

Na buntáistí a chuireann an r-fhoghlaim ar fáil

  • Bíonn sé úsáideach agus COINCHEAPA TEIBÍ ⁊ TEOIRICIÚLA, ar nós struchtúr gramadaí, á míniú agat.
  • Méadaíonn sé FÁIL AR MHIC LÉINN. Is féidir le mic léinn teacht ar léachtaí físeáin ag am ar bith.
  • Is féidir físeáin a chur ar sos nó a stopadh a mhinice is is maith le mic léinn. Cabhraíonn sé seo le glacadh nótaí agus le coinneáil faisnéise.
  • Oibríonn físeáin go han-mhaith le cur chuige an tseomra ranga iompaithe. Is féidir le mic léinn ábhar na léachta a staidéar ina gcuid ama féin agus an rang beo ar líne á úsáid acu chun léargas a fháil ar an ábhar sin.

Féadfaidh tú cuir i láthair a chruthú leis, agus iad a úsáid beo le linn do chuid seisiún sioncronach le mic léinn. Sa chás seo, is maith an cur chuige é do rang beo a thaifeadadh ionas go mbeidh mic léinn nach raibh i láthair in ann rochtain a fháil air níos déanaí. Tugann gach uirlis chomónta LMS (córas bainistíochta foghlama) agus comhdháil ghréasáin rogha taifeadta den saghas seo duit agus ligeann siad duit do rang taifeata a shábháil i riocht chomhaid MP4 in-íoslódáilte. Déanann sé seo UIRLIS STAIDÉIR de do léacht thaifeadta agus is féidir le mic léinn rochtain a fháil uirthi ag am ar bith le linn an chúrsa / an mhodúil.

Leideanna maidir le tabhairt léachtaí éifeachtacha ar líne

Smaoinítear i gcomhthéacs na ríomhfhoghlama gur chóir léacht ar líne a sheachadadh (beo nó taifeadta mar fhíseán) trí labhairt ar na sleamhnáin ar líne. Níl sé seo ceart in aon chor! Mar a chonaiceamar i gCeacht 1, níl gnéithe cumarsáide neamhbhriathartha tábhachtacha i dtimpeallachtaí foghlama ar líne (teagmháil súl nó teanga choirp), a chabhraíonn de ghnáth le mic léinn fanacht dírithe agus iad a threorú tríd an gceacht. Seo thíos roinnt leideanna a chabhróidh leat na bearnaí seo a líonadh:

  • Úsáid íomhánna. Bíonn tionchar cumhachtach ag íomhánna, graif agus méimeanna ar dhíriú na mac léinn. Tugann siad comhthéacs don fhaisnéis a chuirtear i láthair agus cabhraíonn siad leis na mic léinn an fhaisnéis a chuirtear ar fáil a thuiscint agus a choinneáil i gcuimhne. Míníonn sé seo freisin an chúis go bhfuil sé tábhachtach do chuid ábhair léachta a sheachadadh mar fhíseán, seachas mar phodchraoladh fuaime amháin.
  • Tarraing aird le do ghuth, gothaí gnúise agus teanga choirp. Déan e seo i ranganna beo maraon le taifeadtaí físeáin. Stiúrann sé seo mic léinn i dtreo fhaisnéis ábhartha. Nó bain úsáid as nithe ildaite ar nós saigheada, ciorcal srl… d’fhonn iad a threorú.
  • Úsaid gnéithe idirghníomhacha ar nós pobalbhreitheanna, suirbhéanna, aincheisteanna agus ceisteanna ilroghnacha. Úsáid gníomhaíochtaí ina mbíonn ar mhic léinn ‘bearnaí a líonadh’, ionas go mbíonn orthu díriú ar ábhar an ranga. Tá Mentimer is Polleverywhere i measc na n‑aipeanna spéisiúla ata ar fáil d’fhonn pobalbhreitheanna agus suirbhéanna a chruthú.

Siar go A1 Ceacht 3