Mic Léinn A5 Ceacht 1

Cad a chiallaíonn féinmheasúnú san fhoghlaim ar líne

Níl taithí againn ar fhéinmheasúnú ach amháin mar bhealach chun monatóireacht a dhéanamh ar ár ndul chun cinn foghlama. Tá sé seo fíor cinnte, áfach, go háirithe san fhoghlaim ar líne. Mar sin féin, baineann sé le machnamh a dhéanamh ar ár ndearcadh i leith na foghlama freisin.

B’fhéidir go gcuirfidh sé iontas ort, ach cuideoidh dearcadh dearfach i leith fhoghlaim teanga leat freisin maidir le monatóireacht a dhéanamh ar do dhul chun cinn. Má mheabhraíonn tú ar na ceithre eochairfhocal agus más foghlaimeoir díograiseach gníomhach thú, beidh sé níos éasca duit fanacht ar an mbóthar agus na ceithre scil teanga á bhforbairt. 

Sula ndéanfaimid iniúchadh ar na straitéisí chun monatóireacht agus féinmheasúnú a dhéanamh ar do dhul chun cinn ar líne, is gá dúinn cuimhneamh ar na nithe seo:

Foghlaimímid teanga le bheith in ann cumarsáid a dhéanamh inti (i bhfoirm béil agus i scríbhinn)

NÍ FHOGHLAIMÍMID TEANGACHA le pas a fháil i dtástáil teanga ná i scrúdú deiridh!

Is é sin le rá, ba cheart duit díriú ar na ceithre chomhpháirt teanga go léir (léamh, scríobh, labhairt ⁊ éisteacht) chun do chumas tuisceana a fhorbairt agus go mbeidh tú in ann tú féin a chur in iúl sa sprioctheanga, ag an leibhéal inniúlachta is mian leat a bhaint amach.  

Ar ndóigh, baineann tábhacht le gráid i roinnt cúinsí. Ach má tá dearcadh dearfach agat maidir le foghlaim teanga, cabhróidh sé leat smaoineamh ar a bhfuil i gceist le teanga iasachta a fhoghlaim, má tá an sprioc cheart agat (cumarsáid a dhéanamh) agus má tá tú ag glacadh na gcéimeanna cearta chun an sprioc sin a bhaint amach. Cuideoidh sé leat a bheith SUAIMHNEACH agus níos SPREAGTHA sa phróiseas foghlama, dhá choincheap thábhachtacha a chonaiceamar sa chur chuige STREAM.

Cuimhnigh air seo: Is próiseas ar feadh an tsaoil í an fhoghlaim, foghlaim teanga go háirithe. Sin an fáth ar chóir duit do thuras foghlama teanga a dhéanamh chomh taitneamhach, tarraingteach agus taitneamhach agus is féidir. Is fiú an fhoghlaim a bheith mar chuid den sceideal laethúil. Mar a dúramar in Aonad 3, ba chóir go mbeadh foghlaim na teanga mar chaitheamh aimsire nua duit agus ba cheart go mbeadh sí ina foinse sonais, seachas strus a chur ort! 🙂

Uaireanta beidh an chuma ar fhoghlaim teanga go bhfuil sí ródhúshlánach, go háirithe ar líne, agus caillfear spreagadh agus féinmhuinín dá bharr. Is féidir le go leor tosca dul i bhfeidhm ar do thaithí, d’fhoghlaim agus d’fheidhmíocht. Mar sin féin, gan dearcadh maith, comhsheasmhacht agus foighne, bíonn sé thar a bheith deacair teanga a fhoghlaim. Ní gá go mbeadh sé mar sin, áfach. Faoi dheireadh an mhodúil seo, beidh an cumas agus na scileanna agat chun d’fhoghlaim teanga ar líne a bhainistiú go héifeachtach. Bíonn ról tábhachtach ag do dhearcadh féin san fhoghlaim. Ba cheart duit smaoineamh ar fhéinmhonatóireacht, ní hamháin mar bhealach chun an méid atá foghlamtha agat sa rang nó a chleacht tú lasmuigh a sheiceáil agus a mheas, ach mar mhachnamh pearsanta ar do dhearcadh ginearálta i leith na foghlama.

Sa chéad dá cheacht eile, déanfaimid plé níos mionsonraithe ar a bhfuil i gceist againn le dearcadh maith maidir le foghlaim ar líne, agus conas monatóireacht a dhéanamh ar do dhul chun cinn.