Mic Léinn A1 Ceacht 2

Ar líne vs An Seomra Ranga

Tabharfaidh an ceacht seo thú díreach chuig croílár Aonad 1: Ag bogadh chun na ríomhfhoghlama. D’fhéadfadh sé go gcuireann an t-aistriú ó fhoghlaim thraidisiúnta duine le duine go foghlaim ar líne eagla ort. Gheobhaidh tú thíos príomhthréithe an dá thimpeallacht oideachais seo.

Anois cuir scrúdú ort féin! 

Tarraing na ráitis seo a leanas isteach sa timpeallacht oideachais is oiriúnaí (SEOMRA RANGA nó AR LÍNE) chun féinmheasúnú a dhéanamh ar a bhfuil foghlamtha agat.