Mic Léinn A3 Ceacht 2

Do Scileanna Léitheoireachta agus Scríbhneoireachta a chleachtadh ar líne

Taispeánfaidh an leabhar idirghníomhach seo duit an tábhacht a bhaineann le scileanna léitheoireachta agus scríbhneoireachta a fhorbairt sa teanga iasachta, agus tabharfaidh sé roinnt leideanna duit maidir leis na bealaí is fearr chun na scileanna seo a chleachtadh ar líne. Tóg do chuid ama chun iniúchadh a dhéanamh ar na caibidlí leabhair agus déan na gníomhaíochtaí atá istigh iontu. Taispeántar achoimre ar na gníomhaíochtaí críochnaithe ag deireadh an leabhair.

Caibidlí leabhair:

  1. LÉITHEOIREACHT: Cén fáth go bhfuil an léitheoireacht tábhachtach?
  2. LÉITHEOIREACHT: Leideanna chun do scileanna léitheoireachta a fheabhsú ar líne.
  3. LÉITHEOIREACHT: Teicnící.
  4. LÉITHEOIREACHT: Rúin.
  5. SCRÍBHNEOIREACHT: Cén fáth go bhfuil an scríbhneoireacht tábhachtach?
  6. SCRÍBHNEOIREACHT: Leideanna chun do scileanna scríbhneoireachta a fheabhsú ar líne.
  7. SCRÍBHNEOIREACHT: Rúin.

An Ceacht Roimhe Seo

An Chéad Cheacht Eile