Múinteoirí A1 Ceacht 3 – Cluichí ⁊ Cluichiú

Bealach maith chun do mhic léinn a choinneáil gafa agus ligean dóibh spraoi a bheith acu agus iad ag foghlaim ná cluichí a úsáid, nó cluichiú a dhéanamh ar na gníomhaíochtaí foghlama. Is féidir leat cluiche a chruthú ón tús, nó ceann a oiriúnú chun torthaí foghlama ar leith a bhaint amach. Is féidir leat tráth na gceist nó cluichí cártaí a chruthú, nó cluichí boird a oiriúnú ar bhealach a n-oireann do na haidhmeanna foghlama. Is féidir leat é seo a dhéanamh sa seomra ranga, nó ar líne. I dtimpeallachtaí ar líne, is féidir cluichí a imirt go comhoibríoch (i rang beo) nó ar bhonn aonair (mar chuid d’ábhar an chúrsa).

Cad é seo?

San oideachas, úsáid á baint as GNÉITHE CLUICHÍOCHTA is ea CLUICHIÚ, d’fhonn cabhrú leis an bhfoghlaim ach chun idirghníomhaíocht, rannpháirtíocht agus sceitimíní a chothú ag an am céanna. Is féidir leat gnéithe cluichíochta a úsáid sna gníomhaíochtaí. Mar shampla, is féidir pointí cluiche, suaitheantais nó maisíochtaí fuaime nó barra dul chun cinn a úsáid. Ar an mbealach seo, beidh an mac léinn in ann taitneamh a bhaint as aclaíocht agus gníomhaíochtaí foghlama mar go mbeidh siad ar nós cluichí. Cabhróidh sé seo leo rudaí a dhéanamh a bheadh dúshlánach dóibh de ghnáth: má smaoiníonn siad ar an gceacht nó ar an ngníomhaíocht mar chluiche, ní bheidh siad faoi bhrú agus ní bheidh eagla orthu triail a bhaint as ceisteanna a fhreagairt nó an teanga iasachta a labhairt. Ligfidh siad dóibh spraoi ceart a bhaint as an gcluiche!

Na buntáistí a chuireann an r-fhoghlaim ar fáil

Cothaíonn cluichiú sceitimíní san fhoghlaim. Ag an am céanna, cuireann sé idirghníomhaíocht, obair foirne, scileanna réiteach fadhbanna agus iomaíocht shláintiúil chun cinn.

Tá sé úsáideach chun scileanna urlabhra a chleachtadh leis.

Leideanna maidir le cluichiú ar-líne éifeachtach

  • Is féidir leat cluiche boird a (ath)chruthú ach cur i láthair a úsáid agus an cluiche a imirt ar na sleamhnáin.
  • Déan cinnte treoracha soiléire a scríobh agus pictiúir a úsáid. Anuas air sin, úsáid gnéithe idirghníomhacha eile ar nós físeán agus uirlisí eile. Tá teimpléid réamhdhéanta ag go leor uirlisí. Is féidir leat iad a chur in eagar le do threoracha agus le do chuid ábhair féin.

Caith do shúil ar ár gcuid Uirlisí Oideachais chun faisnéis a fháil ar aipeanna suimiúla.

Siar go A1 Ceacht 3