Muinteoirí A1 Ceacht 5

Béasaíocht Idirlín LILAC

San fhoghlaim ar líne, tarlaíonn an chuid is mó den chumarsáid go haisioncronach, i bhformáid scríofa, gan cabhair ó theanga choirp, tuin chainte agus gothaí gnúise chun cabhrú linn teachtaireacht a thuiscint. Bíonn rialacha thar a bheith tábhachtach sa chomhthéacs seo, rialacha a léiríonn do mhic léinn agus do mhúinteoirí araon conas iad féin a iompar ar líne.

Sa bhéasaíocht idirlín LILAC, molaimid treoirlínte maidir le hiompar measúil i ngníomhaíochtaí ar líne. Is féidir na rialacha seo a roinnt, a phlé agus a athrú de bheagán (más gá) leis na mic léinn.

Beir cnag / buail ar na baill theo chun rialacha bhéasaíocht idirlín LILAC a fháil amach.

An Ceacht Roimhe Seo

Déan do Dhul Chun Cinn a Mheas!