Mic Léinn A5 Ceacht 2

Dearcadh maith maidir le foghlaim ar líne

Image adapted from Pixabay, SZier

Féinmhachnamh

Ba chóir do na ceisteanna seo a leanas cabhrú leat a fháil amach an bhfuil dearcadh maith atá agat agus tú ag foghlaim nó nach bhfuil, agus tabharfaidh siad leideanna duit maidir leis an mbealach le dearcadh dearfach a fhorbairt. Tóg 2 nó 3 nóiméad chun iad a fhreagairt.

1) Cá fhad a fhanann tú dírithe ar an obair agus tú ag freastal ar rang ar líne?

2) An foghlaimeoir gníomhach nó éighníomhach thú? → an nglacann tú páirt ghníomhach sa rang, ag freagairt ceisteanna do mhúinteora? An gcuireann tú ceisteanna ort féin mura bhfuil rud éigin soiléir duit? An spreagann tú do phiaraí le páirt a ghlacadh chomh maith?

3) Conas a bhíonn do chuid iompair agus tú ag streachailt le coincheap nó riail ghramadaí?

4) An ndéanann tú iarracht fadhb a réiteach tú féin nó an bhfuil tú cróga go leor chun cabhair a lorg?

5) Cad a dhéanann tú de ghnáth tar éis ranga?  →  An ndúnann tú an leabhar agus an ndéanann tú rud éigin eile? Nó an ndéanann tú do chuid nótaí a athscríobh agus iarracht a dhéanamh an méid a bhí clúdaithe sa rang a thuiscint agus a fhoghlaim?

Tugann na ceisteanna seo deis duit machnamh a dhéanamh ar do dhearcadh, agus is féidir réitigh a lorg. Cuidíonn sé leat freisin tuiscint a bheith agat ar an stíl/na stíleanna foghlama is fearr leat. Tóg nótaí maidir leis na stíleanna foghlama is fearr leat (cathain a mhothaigh tú rannpháirteach? cé na gníomhaíochtaí ba mhó a thaitin leat?) agus na stíleanna is measa (cathain a bhí leadrán ort?) Ansin, smaoinigh ar an gcaoi a bhféadfá na “stíleanna is measa” a shárú, agus laghdú ar spreagadh a chosc.