Féach ar an bhfíseán tosaigh!

MAPA an CHRAINN

Fáilte go dtí ár modúl LILAC do mhic léinn!

Sa mhodúl seo, foghlaimeoidh tú conas aistriú ó oideachas duine le duine go hoideachas ar líne agus gheobhaidh tú na scileanna atá riachtanach chun teanga iasachta a fhoghlaim ar líne go héifeachtach.

Léirítear i MAPA an CHRAINN (féach ar an íomhá) gnéithe molta den aistriú seo.

MAPA an CHRAINN – míniú

Chun bogadh go rathúil chun na ríomhfhoghlama, ba cheart duit do scileanna digiteacha a ghníomhachtú (an roth giair) a leagann bunsraitheanna an aistrithe seo, mar a dhéanann fréamhacha an chrainn. Cothaítear scileanna digiteacha ag na scileanna eagrúcháin. Coimeádann na scileanna seo d’fheasacht ar fhoghlaim teanga, do rannpháirtíocht shóisialta agus chomhoibrithe a chothú chomh maith le d’fhéinmheasúnú, mar a bheadh cothú ríthábhachtach ann. Tá gach gné de na gnéithe seo thar a bheith tábhachtach sa ríomhfhoghlaim. 


An Struchtúr

Tá an modúl comhdhéanta de 5 aonad. Díríonn gach aonad ar ghné ar leith den ríomhfhoghlaim agus roinntear iad i roinnt ceachtanna a bhfuil ábhar go hiomlán neamhspleách agus féinrialaitheach acu. Mar sin is féidir leat a roghnú cibé acu is ceart na modúil a dhéanamh in ord seicheamhach (ó Aonad 1 go hAonad 5) nó dul ó cheacht go ceacht agus iniúchadh a dhéanamh ar an aonad / na haonaid / ceacht / na ceachtanna a bhfuil suim ar leith agat iontu. Dearadh na ceachtanna go léir chun a bheith chomh tarraingteach agus is féidir. Baineadh úsáid as uirlisí oideachais nuálacha agus cláir bhogearraí ar nós H5P, Genially agus Canva chun an t-ábhar a chruthú.  

Ag deireadh gach Aonaid, gheobhaidh tú tráth na gceist chun féinmheasúnú a dhéanamh ar a bhfuil foghlamtha agat. Gheobhaidh tú aiseolas uathoibríoch láithreach ar do chuid freagraí. Is féidir leat tabhairt faoi gach tráth na gceist cúpla uair más maith leat.

Sula gcuireann tú tús leis an modúl, déan turas fíorúil ar ár ngluais idirghníomhach, a thugann léargas duit ar na téarmaí ríomhfhoghlama is coitianta.

An bhfuil tú ullamh?

Chun brabhsáil trí na haonaid go tapa, beir clic/buail ar Mhapa Idirghníomhach an Chrainn, a fheidhmíonn mar chlár ábhair, nó úsáid an príomh-roghchlár.