Múinteoirí A1 Ceacht 3 – Malairt Foghlama

Cad é seo?

I malairt foghlama, déanann mic léinn iniúchadh ar ábhar léachta sa bhaile ar dtús trí obair bhaile ábhartha a dhéanamh. Ansin, baineann siad úsáid as am ranga (na seisiúin shioncronacha san fhoghlaim ar líne) chun an t-ábhar a iniúchadh níos doimhne nó ceisteanna a chur chun rudaí nach raibh siad cinnte fúthu a shoiléiriú.

Oireann an cur chuige seo don timpeallacht ar líne, mar go dtugann sé deis do mhúinteoirí díriú ar ghníomhaíochtaí praiticiúla le linn an ranga. Bíonn deis acu níos mó aiseolais a sholáthar agus níos mó ama a chaitheamh leis na mic léinn ar bhonn duine ar dhuine.

An mac léinn is ea atá i gcroílár an chur chuige seo. Na mic léinn féin is ea atá i gceannas ar a gcuid foghlama. Athraíonn bainistíocht ama freisin, toisc go bhfuil siad in ann foghlaim ar a luas féin. Dá mbuailfeadh amhras iad maidir le coincheap éigin d’fhéadfaidis tuilleadh aimsire a chaitheamh leis — ach mara mbuailfeadh, bheidis saor chun bogadh ar aghaidh.

Na buntáistí a chuireann an r-fhoghlaim ar fáil

  • Is féidir le mic léinn a gcuid ama a bhainistiú agus foghlaim ar a luas féin.
  • Teagasc duine le duine.
  • Níos mó ama do mhic léinn idirghníomhú a dhéanamh.
  • Níos mó ama i gcomhair dhíospóireachta agus dioscúrsa.

Leideanna maidir le malairt foghlama

  • Socraigh ábhair ar leith le húsáid sa mhalairt foghlama. Luaigh leis na mic léinn roimh ré é. Minigh dóibh cad is malairt foghlama ann agus mínigh dóibh conas a oibríonn sí.
  • Spreag suim i do chuid mac léinn ina leith! Déan cinnte go dtuigeann siad go gcaithfidh siad na céimeanna go léir atá mar chuid den mhalairt foghlama a leanúint chun spraoi a bheith acu (agus foghlaim ar ndóigh); féachaint ar an ábhar leo féin agus machnamh a dhéanamh air, nótaí a ghlacadh de na rudaí nár thuig siad, an obair bhaile a dhéanamh agus páirt a ghlacadh sa seisiún beo chun smaointe a mhalartú agus tuiscint a fháil ar rudaí nár thuig siad.
  • Cruthaigh ceachtanna gearra físeáin (níos gairide ná deich nóiméad) chun aird na mac léinn a choinneáil. Is féidir leat físeáin teagaisc a d’aimsigh tú ar an idirlíon a athúsáid, agus iad a dhéanamh idirghníomhach trí cheisteanna a chur maidir le hábhar na bhfíseán. Is féidir físeáin idirghníomhacha a chruthú ar neart aipeanna a bhaineann leis an teagasc ar líne.

Siar go A1 Ceacht 3