Múinteoirí A4 Ceacht 1

Conas is féidir pobal ar líne a bhfuil rath air a fhorbairt?

Beir cnag / buail ar  na spotaí teo atá leabaithe in íomhánna na míreanna mearaíthe d’fhonn tuilleadh a fháil amach mar gheall ar phobail ar líne, is mar gheall ar an dtabhacht a bhaineann leo, is tú ag teagasc is ag foghlaim ar-líne.

An Chéad Cheacht Eile