Mic Léinn A2 Ceacht 2

Scileanna digiteacha

Scileanna Eagrúcháin na “fréamhacha” dár gcrann digiteach. Is é sin le rá, feidhmíonn siad mar bhunús do na nithe seo agus tú ag foghlaim ar líne – feasacht ar fhoghlaim teanga, rannpháirtíocht shóisialta agus chomhoibritheach agus scileanna féinmheasúnaithe.

Bainimid úsáid as an roth giair mar mheafair a mhíníonn conas is féidir le cumas digiteach oibriú go héifeachtach sa ríomhfhoghlaim. Déanann na baill the sa roth giair cur síos ar na leibhéil chumais ó thaobh na teicneolaíochta digití, ó A1 (bunúsach) go C1 (an-chumasach).

Mar mhac léinn ar líne, beidh ort ról i bhfad níos gníomhaí a ghlacadh ná i dtimpeallacht duine le duine, agus cuideoidh an roth giair leat do leibhéal tosaigh a aithint. Cuideoidh sé leat dul trí na leibhéil eile ionas gur féidir leatsa a bheith i d’fhoghlaimeoir digiteach cumasach freisin.

Tá an roth giair, a léiríonn do scileanna digiteacha, comhdhéanta de dhá roth a chaithfidh tú a chur “ag gluaiseacht” i gcónaí agus tú ag foghlaim ar líne: acmhainní digiteacha agus teicneolaíochtaí digiteacha. Go deimhin, braitheann do rath foghlama ar do chumas acmhainní digiteacha a úsáid go straitéiseach chun do scileanna teanga a fhorbairt agus freisin ar do chumas cumarsáid éifeachtach a dhéanamh le do phiaraí agus le múinteoirí. Tá an dá roth idirnasctha: gníomhaíonn ceann amháin an ceann eile i ngluaiseacht chiorclach. Má ghluaiseann an roth giair go réidh, is gearr go mbeidh tú in ann scileanna digiteacha a úsáid go héifeachtach i do chuid foghlama ar líne.

Cliceáil ar na heilimintí idirghníomhacha atá ar an dá roth agus faigh amach faoi na céimeanna a bhaineann le hacmhainní digiteacha a úsáid ar bhealach fiúntach. Faigh amach chomh maith faoi conas is féidir leat glacadh le teicneolaíochtaí digiteacha mar chuid den fhoghlaim teanga ar líne.

Beir clic / buail ar na míreanna idirghníomhach chun féachaint timpeall ar an dá roth. Faigh amach conas úsáid fhónta a bhaint as acmhainn digiteach agus conas tairbhe a bhaint as teicneolaíochtaí digiteacha i ngort fhoghlaim teanga ar líne.

An Chéad Cheacht Eile