Mic Léinn A3 Ceacht 3

Do Scileanna Éisteachta agus Labhartha a chleachtadh ar líne

Taispeánfaidh an leabhar idirghníomhach seo duit an tábhacht a bhaineann le scileanna éisteachta agus labhartha a fhorbairt sa teanga iasachta, agus tabharfaidh sé roinnt leideanna duit maidir leis na bealaí is fearr chun na scileanna seo a chleachtadh ar líne. Tóg do chuid ama chun iniúchadh a dhéanamh ar na caibidlí leabhair agus déan na gníomhaíochtaí atá san áireamh. Taispeántar achoimre ar na gníomhaíochtaí críochnaithe ag deireadh an leabhair.

Caibidlí leabhair:

  1. ÉISTEACHT: Cén fáth go bhfuil an éisteacht tábhachtach?
  2. ÉISTEACHT: Leideanna chun do scileanna éisteachta a fheabhsú ar líne.
  3. ÉISTEACHT: Straitéisí.
  4. ÉISTEACHT: Rúin.
  5. LABHAIRT: Cén fáth go bhfuil an labhairt tábhachtach?
  6. LABHAIRT: Leideanna chun do scileanna labhartha a fheabhsú ar líne.
  7. LABHAIRT: Teicnící.
  8. LABHAIRT: Rúin.

An Ceacht Roimhe Seo

Déan do Dhul Chun Cinn a Mheas!