Mic Léinn A3 Ceacht 1

Na Ceithre Scil Teanga: roinnt straitéisí chun iad a fheabhsú

Is brionglóid dár gcuid uilig teanga a fhoghlaim agus a bheith in ann í a labhairt go líofa chomh tapa agus chomh dícheallach agus is féidir 😉. Níor chóir do mhic léinn teanga a bheith ag smaoineamh mar seo, áfach. Teastaíonn am ón gcuid is mó dínn, gan trácht ar iarracht!

Molaimid ceithre eochairfhocal gur cheart duit cuimhneamh orthu le go mbeidh tú i d’fhoghlaimeoir rathúil, eolach agus i do chainteoir líofa sa teanga roghnaithe sa deireadh. Cliceáil ar na baill the chun iad a fháil amach:

Ba chóir duit a bheith fiosrach faoin gcultúr agus an stair atá nasctha leis an teanga atá á foghlaim agat: chuirfeadh sé iontas ort an tábhacht a bhaineann le nathanna cainte agus fiú struchtúr abairte nuair a thuigeann tú a bhfuil taobh thiar díobh;

tiomnaithe agus déan iniúchadh ar na bealaí éagsúla foghlama: tá i bhfad níos mó ann ná téacsleabhair agus rialacha gramadaí. Bain triail as scannáin, ceol, gréasáin shóisialta, lucht YouTube srl.

Bain úsáid as d’eolas teanga agus déan é a fheabhsú, ní amháin i rith an chúrsa ach i do shaol laethúil chomh maith.

Ba chóir d’fhoghlaim teanga a bheith ina caitheamh aimsire duit! Cuirfidh sé seo le do spreagadh sa rang freisin mar beidh tú níos díograisí mar fhoghlaimeoir, fiú mura dtugann tú an t-athrú faoi deara.

Sa chomhthéacs seo, tá an Gréasán thar a bheith cabhrach. Seo roinnt leideanna is féidir leat a leanúint go héasca chun ligean don teanga a bheith mar chuid de do shaol laethúil:

social media power

1) Socraigh d’fhón póca agus/nó do mheáin shóisialta sa teanga atá á foghlaim agat. Tacóidh sé seo leis an tumadh teanga!

Bí páirteach i ngrúpaí atá ar na meáin shóisialta a bhaineann leis an teanga atá á foghlaim agat. Tá neart acu ar Facebook mar shampla! Gheobhaidh tú leideanna úsáideacha agus mínithe breise chun cabhrú leat ceisteanna atá agat maidir le topaicí áirithe a fhreagairt. Ní hamháin gur féidir leat comhrá a dhéanamh le foghlaimeoirí eile na teanga sin ach is féidir comhrá a dhéanamh le cainteoirí dúchais freisin a thagann isteach sna grúpaí seo go minic toisc go múineann siad a dteanga dhúchais go gairmiúil nó go bhfuil siad paiseanta fúithi. Ar ndóigh, is gá a bheith an-chúramach faoi fhaisnéis phearsanta a roinnt ar líne, agus moltar é a sheachaint nuair is féidir.

Lean ceiliúrain a labhraíonn do sprioctheanga (aisteoirí, scríbhneoirí, polaiteoirí srl.), agus lean institiúidí cosúil le hollscoileanna agus músaeim, oifigí turasóireachta, srl. chun tú féin a choinneáil ar an eolas faoina bhfuil ag tarlú sa tír.

2) Bain úsáid as aipeanna foghlama nó suíomhanna ar nós Duolingo. Cuideoidh siad seo leat tuiscint a fháil ar an gcaoi a n-oibríonn d’intinn agus tú ag foghlaim teanga, agus cabhróidh sé leat teacht ar an stíl foghlama is oiriúnaí duit.

3) Déan nasc idir na caithimh aimsire atá agat agus foghlaim teanga: breathnaigh ar ranganna teagaisc, léigh blaganna sa teanga iasachta atá á foghlaim agat!

Ag an am céanna, ba chóir duit a bheith foighneach agus seasta: teastaíonn am chun ardleibhéal líofachta a bhaint amach i dteanga iasachta: bain úsáid as ábhar atá oiriúnach do do leibhéal líofachta i gcónaí; ná bí ag brostú go leibhéal níos airde go gasta, bíonn am ag teastáil ó d’intinn chun faisnéis a phróiseáil agus a inmheánú. Is é sin le rá, socraigh spriocanna sodhéanta ar féidir leat iad a bhaint amach céim ar chéim agus ná bíodh eagla ort botúin a dhéanamh agus tú ag foghlaim.  Tá botúin mar chuid den phróiseas foghlama 😉. Mar sin féin, tabhair aghaidh ar na botúin a dhéanann tú agus cinntigh go bhfoghlaimíonn tú uathu. Déan iarracht tuiscint a fháil ar na fáthanna a bhfuil na botúin á ndéanamh agat.

Tá na ceithre eochairfhocal céanna i bhfeidhm agus teanga á foghlaim agat ar líne. Sna chéad cheachtanna eile déanfaimid iniúchadh ar na ceithre scil a bhaineann le cumas teanga: léitheoireacht, scríbhneoireacht, éisteacht agus labhairt. Feicfimid conas iad a fheabhsú ar líne.

An Chéad Cheacht Eile