Mic Léinn A4 Ceacht 3

Conas tú féin a iompar i bpobal ar líne?

Lig do scíth agus úsáid Líomanáid LILAC le tuiscint a fháil ar an mbealach is fearr le tú féin i bpobal ar líne.

Sampla de ghníomhaíocht shóisialta, chomhoibritheach na mac léinn

Caith do shúil thar na hAchmhainní Oideachasúla ar Líne (OERanna) seo. Saothar de chuid mhic léinn teanga in OÉ Gaillimh iad. Tugann siad léargas ar an tslí ar féidir le pobal foghlama ar líne a bhfuil rath air gníomhaíocht shóisialta, comhoibritheach a chothú sa phróiseas foghlama.

An Cheacht Roimhe Seo

Déan do Dhul Chun Cinn a Mheas!