Múinteoirí A1 Ceacht 3 – Rólghlacadh

Cad é seo?

Bíonn rólghlacadh i bhfoghlaim teanga an-áisiúil chun scileanna cumarsáide agus idirchultúrtha a mhúineadh, toisc go gcuireann sé mic léinn i gcás ar leith le comhthéacs agus carachtair. Múineann sé freisin oiriúnacht, feabhsaíonn sé muinín agus saibhríonn sé foclóir na mac léinn maidir leis an gcás a chlúdaítear sa rólghlacadh. Toisc go mbíonn coimhlint i gceist le rólghlacadh de ghnáth, tá sé úsáideach chun feabhas a chur ar scileanna a bhaineann le cinnteoireacht agus réiteach fadhbanna i measc na mac léinn.

Na buntáistí a chuireann an r-fhoghlaim ar fáil

Treisíonn rólghlacadh idirghníomhaíocht i measc na mac léinn, agus feictear é i neart gnéithe den ríomhfhoghlaim. Is féidir é a úsáid i ngníomhaíochtaí sioncronacha, chun feabhas a chur ar scileanna labhartha na mac léinn. Bíonn sé “faoi cheilt” i bhfíseáin idirghníomhacha, tráth na gceist nó cineálacha eile gníomhaíochtaí a dhíríonn ar scileanna a bhaineann le cinnteoireacht agus réiteach fadhbanna.

Leideanna maidir le rólghlacadh éifeachtach

Sa dara cás seo, déan cinnte go n-úsáideann tú abhatáranna agus pictiúir chun na carachtair atá i gceist a chur i láthair agus an cás a dhéanamh níos réadúla. Mar a dúirt muid, ba cheart go gcuirfeadh rólghlacadh le scileanna cinnteoireachta agus scileanna réiteach fadhbanna na mac léinn. Mar sin, cinntigh go mbíonn cinntí le déanamh, dúshláin le sárú, agus coimhlintí le réiteach sa rólghlacadh. Bealach chun cinntí agus dúshláin a chur san áireamh is ea ceisteanna ilroghnacha a chruthú.

Cúig shlí chun rólghlacadh a úsáid sa ríomhfhoghlaim

Siar go A1 Ceacht 3